Blijven bidden voor je kind

9,95

1 op voorraad

Beschrijving

Arthur Hildersham

Kinderen hebben een zondig hart. Ze zijn in zonden ontvangen en geboren. Hoe
moeten ouders daarmee omgaan? Op die vraag geeft de puriteinse predikant ds.
Arthur Hildersham (1563-1632) op een indringende wijze antwoord in dit boekje.
Christelijke ouders krijgen van hem raad hoe ze hun kinderen moeten opvoeden.
Hildersham wekt ouders er in bewogen woorden toe op alles te doen wat nodig is
om hun kinderen bij de Heere te brengen. Dit boekje is samengesteld uit een
aantal preken over Psalm 51:7 die de predikant in 1627 hield. Deze uitgave
bevat handvatten en troost voor alle ouders die zich bekommeren om de ziel van
hun kind(eren).